Loading...
Logo Praktijk Yokidokie
Menu
Tarieven

Afhankelijk van de zorgverzekeraar
en de wijze waarop je verzekerd bent, wordt de therapie vergoed

Tarieven

Het tarief per afspraak/sessie van 60 minuten is € 85,00.
Het kennismakings-/oriënterend gesprek is gratis.

Het tarief van € 85,00 per uur geldt ook voor het intakegesprek (hulpvraaggesprek),

de oudergesprekken, eventuele gesprekken op school of met derden.
Het onderzoeksrapport en behandelplan bedraagt € 190,-.
Voor eventueel gemaakte kilometers wordt € 0,19 per km in rekening gebracht.

Vergoeding via zorgverzekering

De hoogte van de vergoedingen is per verzekeringsmaatschappij verschillend. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekering.

De vergoeding van de therapie valt onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding, deze wijzigt jaarlijks.
Op de website van ZorgWijzer www.zorgwijzer.nl vind je een overzicht van de vergoedingen voor psychomotorische kindertherapie (PMKT) en beeldende therapie of creatieve therapie.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de therapie. Daar waar niets wordt vergoed, kun je gebruik maken van een gemeentelijke vergoeding. Hiervoor dien je zelf een beschikking aan te vragen bij Loket Jeugd van de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam. Wanneer je een verwijzing hebt van de huisarts, medisch specialist, school/jeugdarts of een orthopedagoog, wordt via de zorgverzekering de therapie gedeeltelijk vergoed.

In het kader van de Jeugdwet kan in bijzondere gevallen de therapie/begeleiding bekostigd worden via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze dien je zelf aan te vragen bij de gemeente.

Indien je niet in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar kun je tijdens de jaarlijkse belastingaangifte de gemaakte kosten aftrekken onder de post ’bijzondere ziektekosten’.

Afspraken kunnen binnen 24 uur worden afgezegd

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verplaatst. Hierna kan de tijd die is vrijgekomen niet meer worden ingevuld.
Om die reden ontvang je een factuur van € 42,50. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering of gemeente.

 

Psychomotorische therapie bij Yokidokie
Beeldende therapie bij Yokidokie
Kindertherapie bij Yokidokie

© Praktijk Yokidokie 2021